Future For Ukraine
Future For Ukraine
WESPRZYJ
pl
Future For Ukraine
pl

Raporty 2022

Kwiecień 22

Maj 22

Czerwiec 22

Lipiec 22

Sierpień 22

Wrzesień 22

Październik 22

Listopad 22

Grudzień 22

Roczny raport

WESPRZYJ
Wymiana doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji z amerykańską kliniką MCOP: wykład lekarza I rehabilitanta Farhada Ostovariego ze Stanów Zjednoczonych

Wymiana doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji z amerykańską kliniką MCOP: wykład lekarza I rehabilitanta Farhada Ostovariego ze Stanów Zjednoczonych

04.09.2023

Od początku wojny w Ukrainie gwałtownie wzrosła liczba ludzi, w tym żołnierzy, potrzebujących fizjoterapii i rehabilitacji w wyniku otrzymanych urazów, zabiegów chirurgicznych, protetyki itp. Zdecydowanie to jest nowym doświadczeniem dla wszystkich naszych fizjoterapeutów i rehabilitantów. W tym celu zaprosiliśmy Dr Ostovariego, który zajmuje się rehabilitacją od ponad 14 lat, mając doświadczenie z żołnierzami po amputacjach, uczestnikami wojen w Iraku i Afganistanie. Wiedza o takim poziomie jest bardzo ważna dla ukraińskich lekarzy.

Dr Ostovari jest kierownikiem klinicznym programu opieki nad pacjentami po amputacjach oraz po procesie protetycznym w Medical Center Orthotics and Prosthetics (MCOP), gdzie nasi obrońcy przechodzą protetykę i rehabilitację w ramach projektu „Protetyka dla ukraińskich żołnierzy w 2023 roku”, założonego przez fundację przy wsparciu mecenasa Vadyma Stolara.

„Dzisiaj zrobiliśmy kolejny wkład w rozwój kierunku rehabilitacyjnego w Ukrainie. Jestem wdzięczni naszym przyjaciołom z kliniki MCOP, którzy od ponad roku pomagają naszym obrońcom w otrzymywaniu protez oraz przywracają ich do życia w pełni! Jestem wdzięczny Dr Ostovariemu za wizytę i bezcenne doświadczenie!

Kłaniam się nisko przed lekarzami Głównego Centrum Medycznego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Centralnego Szpitala Klinicznego, Głównego Wojskowego Szpitala Klinicznego oraz innych placówek medycznych w Ukrainie, gdzie ratują życia naszych obrońców! Robimy wszystko co jest możliwe, żeby wspierać ich w tej sprawie!” zauważa Vadym Stolar w swoim profilu na Facebooku.

W wydarzeniu wzięli udział specjaliści Terytorialnego Stowarzyszenia Medycznego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Głównego Centrum Medycznego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Głównego Wojskowego Centrum Medycznego Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, wolontariackiego centrum rehabilitacji i masażu dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy i sanatorium „Peremoha”.

Dr Ostovari opowiadał o hemiparezie, czyli porażeniu mięśni wskutek uszkodzenia ośrodków mózgu lub rdzenia kręgowego, to zjawisko często zdarza się u żołnierzy po ciężkich urazach. Na przykładzie skutecznych przypadków swoich pacjentów lekarz podzielił się schematem leczenia i rehabilitacji według protokołu stosowanego w amerykańskich klinikach.

Wykład został maksymalnie bogaty na informację praktyczne, bez oficjalnych uroczystych słów, żeby wszyscy słuchacze mogli wyciągnąć najwięcej korzystnej informacji dla siebie. Jednakże wydarzenie zakończyło się z emocjonalną nutą ze słowami wsparcia Dr Ostovariego:

„Dla mnie przyjazd w Ukrainę jest bardzo symboliczny, ponieważ państwowość Stanów Zjednoczonych opiera się na wartościach wolności i demokracji. Podziwiam walkę narodu ukraińskiego o własną niepodległość i nie mogę pozostawać obojętny! Moje doświadczenie, którym podzieliłem się dzisiaj z ukraińskimi lekarzami, to mały, lecz ważny wkład na rzecz pomocy Ukrainie w tak trudnych czasach.”

Mamy szczerą nadzieję, że informacje otrzymane podczas wydarzenia były praktyczne dla zaproszonych gości i przyczynią się do podniesienia poziomu opieki medycznej w naszym kraju, a więc pozwolą zapewnić niezbędne leczenie jeszcze większej liczbie Ukraińców!

Future For Ukraine[email protected]