Future For Ukraine
Future For Ukraine
WESPRZYJ
pl
Future For Ukraine
pl

Raporty 2022

Kwiecień 22

Maj 22

Czerwiec 22

Lipiec 22

Sierpień 22

Wrzesień 22

Październik 22

Listopad 22

Grudzień 22

Roczny raport

WESPRZYJ
LEVCHYK na „Vsi. Svoi" market

LEVCHYK na „Vsi. Svoi" market

04.09.2023

Ukraińscy producenci odzieży, obuwia, dekoracji domowych, oryginalnej biżuterii i wyrobów rękodzielniczych tradycyjnie zgromadzili się przy ulicy Desyatynna, 12 w Kijowie. Niezależny market wyróżniał się również akcentem na ważne tematy społeczne, w szczególności problemy osób z autyzmem w Ukrainie i świecie.

Na markecie „Vsi. Swoi” 26-27 sierpnia także został zaprezentowany nasz LEVCHYK SPECTRUM HUB, jako projekt o znaczeniu społecznym, pomagający dzieciom przesiedleńcom ze spektrum autyzmu oraz poszerzający ideę tworzenia w Ukrainie środowiska przyjaznego autyzmowi. Zespół fundacji przygotował szereg różnych aktywności, mających na celu przeprowadzić gości przez świat osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaangażować wszystkich chętnych do wsparcia działalności centrum LEVCHYK.

Na miejscu znajdowało się stoisko informacyjne, na którym każdy mógł dowiedzieć się więcej na temat autyzmu: czym jest autyzm, jak rozumieć i jak prawidłowo komunikować się z osobami w spektrum itp. Dzięki improwizowanej strefie interaktywnej ze słuchawkami marki Canyon można było odczuć, jak osoby z autyzmem postrzegają świat i siebie.

Podczas wykładu Olga Glyuza, kierowniczka projektu „Dzieci” (LEVCHYK i CHILDREN HUB), opowiedziała o społecznych przejawach autyzmu, światowej statystyce autyzmu oraz udzieliła rady, w jaki sposób budować przyjazną komunikację z ludźmi w spektrum.

„Autyzm nie jest chorobą, to stan człowieka, jego sposób myślenia i postrzegania świata. Historia każdego człowieka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wyjątkowa. Autyzm u dzieci może objawiać się poprzez samoizolację, przy słabym kontakcie emocjonalnym z innymi ludźmi i regresie nabytych umiejętności. Osoby z autyzmem myślą obrazami i schematami, nie posługują się słowami, najpierw widzą szczegóły, barzo siłno odczuwają światło, dźwięk, dotyki i zapachi.

Bycie w spektrum oznacza ciągłe uczucie niepokoju z powodu nieprzewidywalności życia. By się odzyskać spokój, osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą wykonywać powtarzalne ruchy – huśtać się, obracać się wokół siebie lub machać rękami. Inaczej to się nazywa stimming.

Najważniejszą praktyczną zasadą komunikacji z osobą w spektrum jest szanowanie jej osobistych granic i zawsze proszenie o zezwolenie. Posługujcie się prostymi zdaniami, jeśli są Państwo źle rozumiane, wtedy możecie rysować, dać waszemu rozmówcę czas, żeby zrozumieć. I zawsze pamiętajcie, że to przede wszystkim człowiek, a już potem – jego diagnoza!”, powiedziała pani Olga.

Również wygłosiła wykład dla przedstawicieli ukraińskiego biznesu o tym, jak stać się przyjaznym wobec osób z autyzmem i przyłączyć się do wsparcia dzieci w spektrum.

W przerwach między wykładami gościom pokazywano zdjęcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czyli zdjęcia uczniów LEVCHYK SPECTRUM HUB. Czarno-białe fotoportrety połączone z osobistą historią każdego dziecka stanowią część ekspozycji wystawy „Kontakt wzrokowy. Pogląd w spektrum.”, która od ponad miesiąca została zaprezentowana we Lwowskim Miejskim Centrum Sztuki, a obecnie znajduje się w ścianach przestrzeni biznesowej Creative States w Kijowie.

Osoby chętne przekazywali datki na zajęcia wyrównawcze dla dzieci z autyzmem w LEVCHYK SPECTRUM HUB za pomocą skrzynki charytatywnej przy stoisku informacyjnym lub w inny przyjemny sposób — kupująć kwiaty sklepu florystycznego „Pryroda”. Sklep przekazuje 60% dochodu ze sprzedaży bukietów na wsparcie działalności LEVCHYK.

Byliśmy szczęśliwi zobaczyć wszystkich, którzy dołączyli do naszych aktywności na niezależnym markecie! Jesteśmy wdzięczni wszystkim dobroczyńcom, którzy poparli zbiórkę pieniężną na zajęcia korekcyjne dla dzieci w spektrum. Mamy nadzieję, że temat autyzmu uzyskał nieco szerszy rozgłos, a nasze społeczeństwo stopniowo zbliża się do stworzenia w Ukrainie środowiska przyjaznego autyzmowi!

Szczególne podziękowania składamy Vadymowi Stolaru za ciągle wsparcie projektu LEVCHYK SPECTRUM HUB! Możesz również przyłączyć się do wsparcia dzieci w spektrum, przekazując datek na rzecz fundacji lub pozostać Spectrum Guardian, poszerzając informacje o autyzmie i potrzebach dzieci z autyzmem. Wspolnym wysilkiem tworzymy środowisko integracyjne w kraju!

Future For Ukraine[email protected]