Future For Ukraine
Future For Ukraine
WESPRZYJ
pl
Future For Ukraine
pl

Raporty 2022

Kwiecień 22

Maj 22

Czerwiec 22

Lipiec 22

Sierpień 22

Wrzesień 22

Październik 22

Listopad 22

Grudzień 22

Roczny raport

WESPRZYJ
GIDNA. Pomoc psychologiczna kobietom, które doznały przemocy seksualnej podczas wojny

GIDNA. Pomoc psychologiczna kobietom, które doznały przemocy seksualnej podczas wojny

01.02.2023

Nasza fundacja rozpoczyna projekt Gidna, którego celem jest udzielanie pomocy psychologicznej kobietom, które doznały lub były świadkami przemocy seksualnej przez rosyjskich żołnierzy.


Według międzynarodowych statystyk około 92% gwałtów, popełnionych od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, nadal pozostają niezarejestrowane. Ogólna liczba takich przestępstw może sięgać dziesiątki tysięcy przypadków.


Kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej mogą przez lata milczeć, unikając potępienia i stygmatyzacji. Skutkuje to różnymi rodzajami zaburzeń psychicznych, depresji i uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Co więcej, stan psychiczny ofiar negatywnie wpływa na ich relacje z bliskimi i może złamać im życie. Jedynie profesjonalna pomoc psychologiczna pozwala zapobiec negatywnym skutkom traumatycznego doświadczenia.


Udzielanie takiej pomocy jest głównym celem naszego projektu Gidna. Dlatego zespół doświadczonych psychoterapeutów, specjalizujących się w traumie przemocy seksualnej, oferują kurs z 10 anonimowych konsultacji, mających na celu odzyskanie przez kobiet psychicznej odpórności i poczucia kontroli nad własnym życiem.
W projekcie biorą udział 11 psychoterapeutek z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wszystkie przeszły specjalne szkolenie przeprowadzone przez Ruth Dorum, specjalistkę Israel Trauma Coalition, dlatego by pracować z traumą przemocy seksualnej. To stowarzyszenie organizacji pozarządowych zostało założone w 2001 roku w celu przekazania pomocy społecznościom w Izraelu, zarówno jak i na całym świecie, w tym w przezwyciężaniu konsekwencji psychicznych przy różnego rodzaju katastrofach, w szczególności, jeżeli chodzi o wojnę. ITC prowadzi programy edukacyjne, których celem jest poprawa umiejętności samopomocy dla całej społeczności i poszczególnych obywateli, żeby zminimalizować objawy zaburzeń stresowych pourazowych, owszem zastąpić potrzebę przyjmowania leków oraz podnieść poziom odporności przed traumą psychiczną. Oprócz szkoleń ITC prowadzi superwizje psychoterapeutek projektu Gidna.


Kobieta, która doświadczyła przemocy seksualnej, ma szansę anonimowo zajrzeć na stronę internetową projektu, wypełnić ankietę i skorzystać z 10 konsultacji. Konsultacje można uzyskać online, z kamerą lub bez, opcjonalnie. Również mieszkańcy Kijowa, Dniepru, Żytomierza, Zaporoża, Lwowa, Odessy, Mikołajowa, Czerniowców i Charkowa mogą osobiście odwiedzić psychoterapeutę czyli podczas sesji offline.


Celem naszego projektu Gidna na 2023 rok jest udzielenie pomocy 200 kobietom. Wszystkich chętnych zapraszamy dołączyć się i wesprzeć inicjatywę na naszej stronie internetowej.
 

Future For Ukraine[email protected]