Future For Ukraine
Future For Ukraine
WESPRZYJ
pl
Future For Ukraine
pl

Raporty 2022

Kwiecień 22

Maj 22

Czerwiec 22

Lipiec 22

Sierpień 22

Wrzesień 22

Październik 22

Listopad 22

Grudzień 22

Roczny raport

WESPRZYJ
365 dni dla przyszłości: pierwsza rocznica działalności Future for Ukraine

365 dni dla przyszłości: pierwsza rocznica działalności Future for Ukraine

15.03.2023

Jak się to wszystko zaczęło: kobieca synergia prowadząca do zwycięstwa

Zespół Future for Ukraine powstał na początku marca z inicjatywy kilku Ukrainek, które zostały zmuszone wyjechać za granicę, uciekając przed wojną. Nasze założycielki weszły do branży charytatywnej z kół biznesowych, mając wtedy więcej niż jeden własny projekt. W czasie, gdy państwo znalazło się w tak trudnej sytuacji, kobiety fundacji zrozumiały, że muszą natychmiast połączyć w jedną całość swoje doświadczenie i wiedzę, żeby przybliżać zwycięstwo. Celem głównym wyznaczyły odbudowę i wykształtowanie przyszłości ojczystego kraju. Zgodnie z tym nasza fundacja otrzymała nazwę Future for Ukraine. Ambicje i nieustanna energia naszych założycielek przyczyniły się do tego, że w ciągu jednego roku odnieśliśmy wielkie sukcesy.

W ciągu roku zjednoczyliśmy energicznych, śmiałych Ukraińców, mimo wszystko dążących do zwycięstwa. Do zespołu przyłączyli się specjaliści z różnych branż, jednakże, podobnie jak założycielki fundacji, większość z nich po raz pierwszy zapoznała się z działalnością charytatywną. Wspólnie zaczęliśmy nowe inicjatywy: pokonaliśmy setki kilometrów podczas misji humanitarnych do ognisk konfliktu, wspieraliśmy rannych żołnierzy w ramach projektu protetycznego, opiekowaliśmy się przesiedlonymi ukraińskimi dziećmi i kobietami.

Nasza fundacja skupia się na czterech głównych kierunkach działalności:

  • medycyna;
  • pomoc dzieciom;
  • misje humanitarne;
  • wsparcie psychologiczne kobiet, które przeżyły przemoc przez rosyjskich żołnierzy.

Kierunek medyczny

Odzyskanie szansy na przyszłość i szybki powrót do zdrowia jest jedną z najważniejszych misji FFU. Nasze wysiłki są skierowane do każdego Ukraińca, zwłaszcza do obrońców naszego kraju.

Żołnierze Sił Zbrojnych codziennie robią wszystko co jest możliwe, broniąc terytorium Ukrainy. Niestety, kosztem własnego życia i zdrowia płacą za naszą wolność. Właśnie dlatego nasza fundacja wspólnie z partnerami podjęła dwie inicjatywy – zainstalowanie systemu metaloosteosyntezy przy skomplikowanych przypadkach urazów kości oraz protetykę i rehabilitację żołnierzy za granicą.

Nowe protezy pozwalają żołnierzom przywrócić się do pełni życia. Na przykład, Oleksandr Chaika, nauczyciel tańca dla dzieci, wrócił do pracy już po kilku miesiącach protetyki i rehabilitacji, a nawet powiększył swoje grupy, szukając nowych uczniów. Owszem, Dmytro Sklyarenko był tak zainspirowany możliwościami najnowocześniejszej protezy, że już jest gotowy ponownie przyłączyć się do szeregów Sił Zbrojnych Ukrainy.

Pomoc dla dzieci

Nasze dzieci są przyszłością narodu ukraińskiego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę na tyle ważne jest zadbać o wszystko, co możliwe, żeby trauma wojny nie wpłynęła na ich psychikę i zdrowie psychiczne. Opieka nad dziećmi jest jednym z najważniejszych kierunków pracy FFU. Więc, początkowo, CHILDREN HUB pojawił się w Warszawie — centrum adaptacji, rozwoju i wsparcia psychologicznego ukraińskich dzieci migrantów. Oprócz tego, CHILDREN HUB zaoferował dzieciom zdrowe rozrywki, również mając na celu zachowanie tożsamości narodowej, ponieważ tutaj dzieci mogą komunikować się w języku ukraińskim oraz więcej dowiedzieć się o swoim kraju ojczystym.

Przed pierwszym jubileuszem fundacji, został otwarty LEVCHYK SPECTRUM HUB we Lwowie. To się stało możliwe dzięki pomocy mecenasa Vadyma Stolara i innych organizacji, które zjednoczyły swoje wysiłki na rzecz otwarcia tego centrum. Celem ośrodka jest rozwój i socjalizacja przesiedlonych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zarówno jak ich adaptacja do nowych warunków życia w czasie wojny. W lutym 2023 roku LEVCHYK zaczął działać w trybie testowym.

Pomoc humanitarna

Kryzys humanitarny stał się dla Ukrainy wielkim wyzwaniem. W sytuacji gdy tysiące miasteczek i wsi dotknęły skutki okupacji i brak wyżywienia, poszerzyliśmy zakres naszej działalności oraz uruchomiliśmy Sztab humanitarny.

Naszym głównym celem jest wsparcie Ukraińców i zabezpieczanie podstawowych potrzeb w warunkach wojennych. Nasz zespół wyjeżdża na misje humanitarne do miejscowości wyzwolonych i terytoriów znajdujących się w pobliżu linii frontu, w tym do obwodów charkowskiego, donieckiego, mikołajowskiego i chersońskiego oraz dostarcza miejscowej ludności produkty spożywcze, artykuły higieniczne, chemię gospodarczą, leki, karmy dla zwierząt itp.

Wsparcie psychologiczne dla kobiet

Na początku 2023 roku nasza fundacja zainicjowała projekt GIDNA czyli projekt wykwalifikowanej pomocy psychologicznej dla kobiet, które doświadczyły lub były świadkami przemocy przez rosyjskich żołnierzy.

Na tle wojny, traumy psychiczne czują się bardziej boleśnie, a ze względu na głęboko zakorzenione obawy przed oceną społeczną, kobiety są podatne na ukrywanie swojego doświadczenia. W naszym projekcie zostały zaangażowani psychoterapeutki, które przeszły szkolenia prowadzone przez Israel Trauma Coalition, i obecnie regularnie mają superwizji po stronie kolegów z Izraela.

Partnerzy

W ciągu roku pracy zyskaliśmy poparcie ponad 40 ukraińskich i międzynarodowych partnerów z różnych kierunków. Każdy zestaw pomocy humanitarnej, każdy ruch rannego żołnierza i każdy uśmiech dziecka, które zostało zmuszone uciekać przed wojną, jest wynikiem skutecznej współpracy i wsparcia ze strony firm i organizacji pozarządowych.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom ze wszystkich kierunków, dlatego chcemy wymienić tutaj wszystkich.

Future For Ukraine[email protected]