Future For Ukraine
Future For Ukraine
WESPRZYJ
pl
Future For Ukraine
pl

Raporty 2022

Kwiecień 22

Maj 22

Czerwiec 22

Lipiec 22

Sierpień 22

Wrzesień 22

Październik 22

Listopad 22

Grudzień 22

Roczny raport

WESPRZYJ

WESPRZYJ

NAZWA ORGANIZACJI: BO BF MAJBUTNIE DLA UKRAINY (FUNDACJA CHARYTATYWNA "PRZYSZŁOŚĆ CLA UKRAINY")

IBAN

PL31 1240 6133 1978 0011 1343 4302

Waluta

EUR

Nazwa banku

Bank Polska Kasa Opieki

Kod SWIFT banku

PKOPPLPW

NIP

6762615039

KRS

0000964145

REGON

521694516

Polecenie przelewu

Przelew na cele charytatywne

IBAN

PL41 1240 6133 1787 0011 1343 4360

Waluta

USD

Nazwa banku

Bank Polska Kasa Opieki

Kod SWIFT banku

PKOPPLPW

NIP

6762615039

KRS

0000964145

REGON

521694516

Polecenie przelewu

Przelew na cele charytatywne

IBAN

PL27 1240 6133 1111 0011 1343 4171

Waluta

PLN

Nazwa banku

Bank Polska Kasa Opieki

Kod SWIFT banku

PKOPPLPW

NIP

6762615039

KRS

0000964145

REGON

521694516

Polecenie przelewu

Przelew na cele charytatywne

IBAN

PL04 1240 6133 1789 0011 1607 9825

Waluta

GBP

Nazwa banku

Bank Polska Kasa Opieki

Kod SWIFT banku

PKOPPLPW

NIP

6762615039

KRS

0000964145

REGON

521694516

Polecenie przelewu

Przelew na cele charytatywne

Future For Ukraine[email protected]