Future For Ukraine
Future For Ukraine
pl
Future For Ukraine
pl

Raporty 2022

Kwiecień 22

Maj 22

Czerwiec 22

Lipiec 22

Sierpień 22

Wrzesień 22

Październik 22

Listopad 22

Grudzień 22

Roczny raport

WESPRZYJ
LEVCHYK Spectrum Hub: zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze spektrum autyzmu
Rozpoczęto: 2022.11.30
FFU Ukraine

LEVCHYK Spectrum Hub: zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze spektrum autyzmu

Currently collected

6406EUR

Wydane

5693EUR
WESPRZYJ

Pomóż stworzyć bezpieczną przestrzeń dla rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Cel główny


Co miesiąc pomagać 100 dzieciom z ASD za pomocą kompleksowych bezpłatnych zajęć korekcyjnych, aby w przyszłości mogły maksymalnie integrować się w społeczeństwo.


Co jest potrzebne

Wsparcie działalności LEVCHYK SPECTRUM HUB wynosi 16 867 euro comiesięcznie.

  • Zabawki edukacyjne
  • Odpłatność pracy specjalistów: logopedów, rehabilitantów, neuropsychologów, terapeutów ABA, specjalistów integracji sensorycznej, wychowawców korekcyjnych
  • Artykuly higieniczne i chemia gospodarcza
  • Koszty administracyjne

 

Dlaczego jest to ważne?


Prawie każdy stres, którego doświadcza dziecko z ASD może znacznie zaszkodzić jego wrażliwej psychice i spowodować długotrwałe opóźnienie w rozwoju. Jednocześnie czas jest niezwykle ważnym i cennym zasobem dla dzieci z ASD oraz ich rodziców.


W związku z tym będziemy przyjmowali dzieci, które mają potwierdzoną przez psychiatra diagnozę w postaci zaświadczenia lekarskiego oraz skierowania od miejskiego centrum integracyjnego. Preferowane będą dzieci uchodźców wewnętrznych, ponieważ najbardziej ze wszystkich odczuwają przykre skutki stresu i potrzebują pomocy w przystosowaniu się do zmiany miejsca zamieszkania.


Wierzymy, że im większy będzie nasz wkład w pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tym większe będą ich szanse na pełne życie w społeczeństwie!
 

WESPRZYJWSZYSTKIE PRZYPADKI
Future For Ukraine[email protected]