Future For Ukraine
Future For Ukraine
pl
Future For Ukraine
pl

Raporty 2022

Kwiecień 22

Czerwiec 22

Maj 22

Lipiec 22

Sierpień 22

Wrzesień 22

Październik 22

Listopad 22

Grudzień 22

WESPRZYJ
9 sal rozwojowych LEVCHYK Spectrum Hub dla dzieci z ASD

9 sal rozwojowych LEVCHYK Spectrum Hub dla dzieci z ASD

FFU Ukraine
0%

Currently collected

1465EUR

Od sumy wymaganej 13971

Wydane

0EUR
WESPRZYJ

Help to create a safe space for the development of children with autism spectrum disorders

Nasz świat jest niezwykle rozmaity. Jest pełen dźwięków, kolorów, zapachów, dotknięć, widoków. To jest nasz świat i jest bardzo piękny! A teraz zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, jak to piękno świata zmienia się na kakofonię dźwięków, lawinę dotknięć, jakby szalejący tłum, w którym każdy chce Cię dotknąć Cię. Prawie tak jest z każdym zwykłym uczuciem, które mogę Ci nie tylko zaskoczyć, ale wręcz wywołać ogromny stres i zmusić do poszukiwania bezpiecznego miejsca, w którym można się schować. W taki sposób widzą świat dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


W czasie wojny rakiety i bomby zostały dla nas, prostych ludzi, prawdziwym szokiem. Lecz dla dziecka z ASD jedną dotknięcie człowieka lub przemiana w pokoju podobne jest do eksplozji. Jedynie, że to się dzieje w dziecka układzie nerwowym.


Fundacja „Przyszłość dla Ukrainy” otwiera LEVCHYK SPECTRUM HUB dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które opuściły strefę działań wojennych. Dążymy do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której dzieci będą mogły rozwijać się, dostosowywać do nowych warunków oraz integrować się w społeczeństwo.


Organizujemy wyposażenie 9 sal rozwojowych, w których dzieci otrzymają bezpłatną kompleksową opiekę z wykorzystaniem metod terapii ABA i PECS. Również przeprowadzimy zajęcia z logopedą i psychologiem praktycznym, zajęcia z arteterapii, integracji sensorycznej, adaptacyjnego wychowania fizycznego, kinezyterapii itp.


Planujemy pomóc 100 dzieciom z ASD i zorganizować 2470 zajęć miesięcznie! W tym celu wynajęli już lokale o powierzchni ponad 600 m², które obecnie są remontowane.


Adres LEVCHYK SPECTRUM HUB: Lwów, ul. B. Chmielnickiego, 114-a.


Cel główny
Stworzenie i wyposażenie 9 sal rozwojowych LEVCHYK SPECTRUM HUB dla rozwoju dzieci z ASD, ewakuowanych do Lwowa ze strefy działań wojennych oraz comiesięczna pomoc 100 dzieciom z ASD.


Co jest potrzebne


Zebrać ₴ 534 809 na wyposażenie 9 sal rozwojowych, w tym:
Meble (sofy, stoły, krzesła, stoły do ​​masażu itp.) — ₴ 220 423
Trenażery rozwojowe (tablice do ćwiczeń, maty do masażu itp.) — 134 394 ₴
Zabawki (zestawy rozwojowe, materiały do ​​arteterapii, zestawy konstrukcyjne itp.) — ₴ 179 992


Dlaczego jest to ważne?


Wszystkie trudności, które spotyka się dziecko z ASD, mogą poważnie uszkodzić jego wrażliwą psychikę i spowodować długotrwałe opóźnienie rozwoju. Jednocześnie dokładnie czas jest niezwykle ważnym i cennym zasobem dla dzieci z ASD oraz ich rodziców.


Na przykład, zwykłym odruchem dla wszystkich jest wyciąganie rąk do przodu gdy zaczynamy spadać. Nie jest uformowany u dziecka z autyzmem, ponieważ trudno im połączyć uczucia, w tym sposób zwykły postrzegać przedmioty. Dlatego mają trudności z orientacją w przestrzeni. Stąd trauma dla dziecka i stres dla rodziców.


Jedynie w okresie od 3 do 7 lat rodzice mają możliwość przystosowania dziecka z ASD. Lecz pod warunkiem regularnych zajęć i maksymalnych wysiłków – zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Później dzieci z ASD mogą nie odzyskać szanse na integrację w społeczeństwie.


Osiągnąć sukces w warunkach wojny, oczywiście, nie będzie łatwo, ale mamy wyraźnie określone cele krótko- i długoterminowe oraz jesteśmy gotowi na wyzwania!
 

WESPRZYJWSZYSTKIE PRZYPADKI
Future For Ukraine[email protected]